DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi, kişinin yazılı kelimeleri anlamada zorluk yaşadığı dil temelli bir durumudur. Okuma güçlüğü veya okuma bozukluğu olarak da adlandırılabilir. Temel zorluk, kelime tanıma ve akıcı okuma, heceleme ve yazma ile ilgilidir.

Disleksinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

·        Belirgin bir sebep olmadan yazım zorluğu.

·        Çocuk zeki olabilir, diğer alanlarda başarılı olabilir ve diğerleriyle aynı eğitimi alabilir ancak beklenen düzeyde okuma becerisine sahip olmayabilir.

·        Anlama zorlukları

·        Kelimeleri tanımlamada zorluklar.

Disleksisi olan kişilerin sıklıkla yaşadığı ortak zorluklar:

Anaokulu oğrencileri:

 • Gecikmiş dil ve konuşma üretimi.
 • Konuşma sesleri üretmek ve kelimeleri telaffuz etmede
 • Tekerlemeleri öğrenme ve tekerlemeleri tanımlama.
 • Şekilleri ve renkleri öğrenme
 • Kendi adını yazarken zorluk yaşayabilir.
 • Bir dizi olayı veya hikayeyi doğru sırayla yeniden anlatmada

Okul Çocukları:

 • Yazım.
 • Sayıları ve harfleri ters çevirme.
 • Sol sağ ayrımcılığı.
 • Organizasyon
 • Zamanı söylemede
 • Elle yazmak ve tahtadan kağıda bir şeyleri doğru bir şekilde kopyalamada
 • Okuduklarını hatırlamak veya anlamada
 • Az önce duyduklarını hatırlamak veya anlamada.
 • Az önce söylenenleri tekrarlamada
 • Ne düşündüklerini yazmada
 • Talimatları anlamak ve takip etmede

Disleksik çocuğu destekleyen yönetim stratejileri (okul öncesi, okulda ve/veya evde):

 

·       Çalışmanın tamamlanması için ekstra zaman tanıyın (bilgileri okumak ve yorumlamak için  gereken ekstra süreyi hesaba katmak için).

 

·       Aynı göreve normalden daha fazla tekrarlama

 

·       Uzun sözlü talimatlar yerine görsel ipuçları kullanmak.

 

·       Mümkün olan her yerde görsel yönlendirmelerin kullanılması (örn. organizasyon için kelime listeleri değil,resimler).

 

·       Eskisini korumadan yeni görevlere geçmek yerine, uzmanlaşılan (tanıdık) becerilerin sürekli uygulanması.

 

Disleksik çocuğu destekleyecek ergoterapi  yaklaşımları ve etkinlikleri şunları içerir:

 

·       Çoklu-duyusal yaklaşım: Öğrenmede çoklu-duyusal bir yaklaşımın kullanılması (yani görme, dinleme, yapma ve konuşma gibi mümkün olduğu kadar çok farklı duyunun kullanılması).

 

·       Görsel yönlendirmeler: Hem talimatlar hem de organizasyon için görsel yönlendirmelerin sağlanması.

 

·       Görsel ipuçlarını kullanarak görevleri (veya bir görev içindeki bileşenleri) görsel olarak sıralamak.

 

·       Okuma ve hecelemeye yardımcı olacak görsel stratejiler (örneğin, kağıt boyutunun harf boyutuna göre renk kodlaması).

·       
Basitçe sözlü talimat vermek yerine görsel modelleme .

·       
Harf oluşturma uygulaması: Görsel becerilere güvenmek yerine, kas hafızasını geliştirmeye yardımcı olmak için açık bir şekilde oluşturmayı öğretin ve tekrarlanan harf alıştırmaları yapın.

 

Disleksik çocuğu destekleyebilecek Konuşma Terapisi yaklaşımları ve etkinlikleri şunları içerir:

·       Konuşma ve dil değerlendirmesi: Çocuğun aşağıdakileri içeren acil okuryazarlık
alanlarındaki becerisinin değerlendirilmesi: konuşma sesi farkındalığı ve hafıza; kelime kullanımı ve bilgisi; dinlediğini anlama; cümleleri işlemek ve anlamak; kelimeleri ve cümleleri kullanma; Konuşma becerileri; sözlü hikaye anlatma becerileri; Harf sembolleri ve
harflerin ve seslerin kodlanması ve kodlarının çözülmesi bilgisi.

 

·       Fonolojik Farkındalık: Fonolojik farkındalık becerilerinin
geliştirilmesi (örneğin hecelere ayırma, kafiye, kelimelerdeki sesleri
tanımlama).

 

·       Dilin geliştirilmesi: Tam olarak geliştirilemeyebilecek sözlü dil
becerilerine odaklanmak.

 

·       Harf ve ses bilgisi: Harf/ses tanıma çalışması.

 

·       Kelimelerin hecelenmesine ve yazılışına
yardımcı olacak görsel stratejiler (örneğin, ünsüzleri ve
sesli harfleri temsil eden renkli bloklar).

   

 • Zorlukların doğası ve çocuğun müfredata erişmesine yardımcı olmanın yolları hakkında eğitim personeli ve çocuğun bakımıyla ilgilenen diğer profesyonellerle bağlantı kurmak. 

Disleksik Çocuğum için Neden Terapiye Başvurmalıyım?

Tek başına teşhis çözüm DEĞİLDİR. İlgili herkesi ilgili bilgilerle donatarak ihtiyaç duyulan yardımı almanın kapısını açar.

Yardım‘ın  sağlanması gerekiyor. Sağlanan yardım (terapi açısından) şunları içerir:

 • Öncelikle hangi tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulduğu.
 • Ebeveynlerin/öğretmenlerin/bakıcıların çocukla ilgili en büyük endişeleri nelerdir (yani en önemli işlevsel zorluklar nelerdir).
 • Çocuk için sorunlu olan belirli alanlar (aynı tanıya sahip çocuklarda bile farklılık gösterir).
 • Çocuğun bulunduğu ortamın çocuğun ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi.

Eğer müdahale edilmezse disleksili çocuk aşağıdaki sorunlarla karşılaşabilir:

 • Ev, anaokulu veya okul ortamındaki talimatları takip etmemek.
 • Bir çocuğun sınırlı kelime bilgisi nedeniyle mesajını net bir şekilde iletemediği kelime dağarcığı.
 • Becerilerinin akranlarıyla eşleşmediğini fark ettiklerinde özsaygı ve güven kaybederler.
 • Çekirdek stabilitesinin zayıf olması nedeniyle ince motor becerileri (örn. yazma, çizim ve kesme), yani kollarının ve ellerinin kullanımını destekleyecek güçlü bir temele sahip olamayabilirler.
 • Çocuğun uzun süreler boyunca yerleşmek ve bir göreve katılmak için kendisini uygun şekilde düzenleyememesi nedeniyle öz düzenleme ve davranışta problemler.
 • Değerlendirme kriterlerini tamamlayacak kadar uzun süre görevlere katılamadıkları için müfredata uyum sağlamada problemler.
  • Akademik performans: Akademik ortamda okuma yazma ve başa çıkma gibi okuryazarlık becerilerini geliştirememe
  • Akademik değerlendirme: Yükseköğretimde testlerin, sınavların ve akademik görevlerin tamamlanamaması.
  • Terapiye başvurmamanın daha spesifik sonuçları, çocuğunuzu en çok etkileyen yaygın zorluklardan etkilenecektir. 

                    Therapath pediatrik ergoterapi desteği ile sizlere bu alanda  hizmet vermekteyiz.

TheraPath

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir